DAW Belgium
Koeltorenlaan 2
2881017 Heusden-Zolder

Telefoon: +32 (0)11 60 56 39
E-mail: info@caparol.be 


Wettelijke vermeldingen

De volledige inhoud en vormgeving van deze website zijn eigendom van DAW SE. Ze worden beschermd door het auteursrecht en andere van toepassing zijnde rechten. We verklaren ons akkoord met de overname van de inhoud wanneer dit uitsluitend voor het privé gebruik van de gebruiker bestemd is. Voor de overname van de ter beschikking gestelde inhoud voor andere doeleinden is de voorafgaande toestemming van DAW SE vereist. We wijzen erop dat op de website weergegeven inhoud gedeeltelijk onderworpen kan zijn aan beschermende rechten van derden die ons deze inhoud ter beschikking gesteld hebben. Via deze website worden de gebruikers geen licentierechten noch andere beschermende rechten op in de website opgenomen auteursrechten verleend.

We doen onze best om de aangeboden informatie voortdurend uit te bouwen en te actualiseren. Nochtans kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, functionaliteit, kwaliteit, beschikbaarheid of volledigheid van onze internetpagina's. Elke aansprakelijkheid door het gebruik van deze website wordt uitgesloten, voor zover ze niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid of schade toebrengt aan leven, lichaam of gezondheid. 

Op onze internetpagina's staan links naar andere pagina's op het internet. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we geen invloed hebben op de vorm en de inhoud van pagina's waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom kunnen we geen garantie op ons nemen voor de actualiteit, de juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de daar aangeboden informatie en distantiëren we ons bij dezen uitdrukkelijk van elke inhoud van gelinkte pagina's. Deze verklaring geldt voor alle opgenomen links naar externe pagina's en naar de inhoud daarvan.