Energiebesparen door gevelisolatie

Naar de producten van DAW is veel vraag, omdat ze wat betreft hun kwaliteit en duurzaamheid enkele unieke eigenschappen in zich verenigen. Krachtige gevelisolatiesystemen in combinatie met slijtvaste pleisters en verflagen zorgen dat het energieverbruik van gebouwen zo laag mogelijk blijft. Met alle voordelen van dien voor zowel het milieu als de klant.

Duurzaam bouwen is niet alleen zinvol uit een oogpunt van milieu of om economische redenen. Het zijn net zo goed de ontwikkelingen op de markt en wat er allemaal nog verwacht kan worden qua wetgeving die maken dat "groene gebouwen" vroeg of laat de norm worden. Dat geldt evenzeer voor de planning en verwezenlijking van nieuwbouwprojecten als voor de renovatie van bestaande gebouwen.